2 Votes (3.00 Average) and 2,322 Views  

NHI NH-90 — - Tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam werd er door de marine ook een demo gegeven met de NH90 boven de nieuwe maas Daar wij met een moterschip onderweg waren naar europoort ,en ik aan dek stond om dit vast te leggen,stond ik oog in oog met de bemanning en was er ook nog een persoonlijke groet uit de cockpit
/images/icons/csMagGlass.png medium / large / full

NHI NH-90 —

Submitted

Tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam werd er door de marine ook een demo gegeven met de NH90 boven de nieuwe maas Daar wij met een moterschip onderweg waren naar europoort ,en ik aan dek stond om dit vast te leggen,stond ik oog in oog met de bemanning en was er ook nog een persoonlijke groet uit de cockpit

Comments

Please log in or register to post a comment.

Login

Don't have an account? Register now (free) for customized features, flight alerts, and more!
This website uses cookies. By using and further navigating this website, you accept this.
Dismiss
Did you know that FlightAware flight tracking is supported by advertising?
You can help us keep FlightAware free by allowing ads from FlightAware.com. We work hard to keep our advertising relevant and unobtrusive to create a great experience. It's quick and easy to whitelist ads on FlightAware or please consider our premium accounts.
Dismiss